Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Objectius i competències

La professió de graduat en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica capacita per exercir càrrecs de gestió, organització i planificació en diferents àmbits. En un altre ordre més tècnic permet realitzar estudis, anàlisis i dissenys de sistemes tecnològics en els camps de l'electrònica i del control.

Aquest perfil professional es pot desplegar en sortides professionals:

Sortides Professionals


  • Càrrecs tècnics i directius en empreses dins de l'àmbit industrial i de serveis.
  • Càrrecs tècnics comercials i de gestió i direcció en tots aquells sectors en què intervinguin enginys electrònics i automàtics.
  • Gestió, organització, planificació, qualitat i medi ambient en les empreses relacionades amb aquest tipus d'activitats.
  • Administració pública, docència i innovació.
  • Desenvolupament de sistemes de control i automatització de fàbriques, dispositius robòtics i sistemes de visió artificial.
  • Disseny de circuits electrònics, sistemes domòtics i disseny d'aplicacions amb microxips.
  • Estudis d'energies renovables, sostenibilitat i mediambient.
  • Anàlisi i desenvolupament de circuits elèctrics i electrònics i de tècniques de control iautomatització industrial.
  • Realització i implementació de projectes en l'àmbit d'informàtica industrial, instrumentació i monitorització.
  • Disseny, construcció i supervisió de sistemes de control, l'electrònica analògica, digitali de potència.

Per obtenir aquest perfil professional la institució que imparteix la titulació ha de garantir que es compleixen uns objectius i que s'adquireixen unes competències. Taula de Competències